Category Archives: ביטוח

document-428338_960_720

אחריות מקצועית – פנים רבות לה

כאשר חושבים על העולם של אחריות מקצועית, ניתן לראות שכמעט בכל מקצוע חופשי קיים המונח ואפילו יש הרבה מקרים שיש גם ביטוח אחריות מקצועית. הרעיון המנחה של אחריות מקצועית הוא להגדיר טווח שבו תהיה חברת ביטוח אשר תישא בנזק של עלות הפיצוי במקרה שקרה משהו ואיש המקצוע נאלץ לשלם. כך למשל בעולם הרפואה, כאשר מדובר על טיפול בבני אדם, בין אם מדובר ברופא המצוין במדינה או ברופא טוב מספיק, כולם עושים טעויות ולכן אין ברירה וחייבים לדאוג שיהיה להם ביטוח אחריות מקצועית. גם הרופא המומחה והטוב ביותר טועה.

הטעות יכולה לנבוע כחלק מהסטטיסטיקה הבלתי נמנעת של טעויות או מתוך עומס ולחץ רב שרופאים שרויים בו. מאחר ובלתי אפשר שעל כל טעות שרופא עושה במסגרת תפקידו יתחילו ועדות חקירה ותביעות משפטיות נולד הנושא של אחריות מקצועית. אחריות מקצועית זהו תחום שמעסיק חברות ביטוח רבות מתוך מחשבה וכוונה להביא לכך שיהיה לרופאים ביטחון לעבוד בתפקידם באופן הכי טוב שהם יכולים אבל במקביל לדעת שכל שהם עושים טעות, יש להם ביטוח ששומר עליהם. חשוב לציין כי חברת הביטוח לא תסכים לשאת ולשלם כל תשלום בגין כל תביעה.

אם מדובר במעשה פלילי או מעשה חמור מאוד היא לא תישא באחריות של הרופא שפשע והוא יעמוד לדין ויישא בעונש שיקבע השופט. המטרה של ביטוח אחריות מקצועית היא לדאוג לכך שמקרים שבהם נעשתה טעות כלשהי אשר הייתה לגמרי במסגרת הטעויות הסבירות שרופאים מבצעים ולכן גם אם יש הליך משפטי כל שהוא, חברת הביטוח תישא בעלויות ובהשלכות הכספיות של אותו הליך. ניתן לראות שאותה מדיניות קיימת גם בעולם של עורכי הדין. עורך דין אשר עובד ללא ביטוח הוא עורך דין רשלן ונושא סיכון נוראי של תביעה שעלולה לרסק אותו מקצועית.

כל כך חשוב לדאוג לביטוח משום שאחרת לא יודעים מאיפה התביעה הפוטנציאלית עלולה להגיע והמחיר על כך עלול להיות קשה מנשוא. לא סתם חשוב מאוד להיות אחראי ולא לנסות לעגל פינות במקומות חשובים שאסור לעגל בהם פינות.