man-1079245__180

אחריות מקצועית | ביטוח מנהלים | מחיר ביטוח מקצועי- ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי

ביטוח מקצועי זהו ביטוח אשר נועד עבור כל אלו הנמצאים במסגרת מסוימת אשר בה הם מתנהלים מול לקוחות.

הלקוחות זהו עם אשר יכול להיות הפכפך ביותר, וכאשר לקוחות מרגישים שנעשתה מולם רשלנות כלשהי ושלא העניקו להם טיפול ראוי ונכון אזי הם תובעים את אותם צדדים שאינם העניקו להם את הטיפול הרלוונטי.

לשם כך יש צורך לרכוש ביטוח מקצועי אשר מכסה נגד התביעות השונות.

כל אדם אשר עובד כבעל מקצוע המקיים יחסים אל מול לקוחות ונמצא עמהם בקו ישיר עליו רכוש ביטוח מקצועי אשר יכסה אותם מפני כך.

בין אם מדובר בעורכי דין, במהנדסים, ברואי חשבון, בטכנאי חשמל ואפילו בקוסמטיקאיות. פוליסת ביטוח מקצועי תעניק לכל אלה שקט נפשי ותחושת ביטחון שעל פיה גם אם יחליט אחד מהלקוחות לתבוע אותם – יהיה לכך כיסוי ביטוחי.

ישנם מקצועות רבים המוגדרים תחת ההגדרה מקצועות חופשיים , בהם מגישים טיפול כלשהו לאנשים, הטיפול הנ”ל צריך להיות מוגש בצורה הטובה ביותר משום שכאשר הטיפול איננו עובר בצורה מעולה אזי יכולים להגיש המטופלים תביעה בגין רשלנות מסוימת.

ועל כן כל אדם העוסק בעבודה עם הציבור צריך להעניק את השירות הטוב ביותר עבור לקוחותיו.

אך גם אם המטפל יודע שהוא תמיד משתדל להעניק את הטוב ביותר ללקוחותיו עדיין עליו לבטח את עצמו בביטוח מקצועי משום שאין לדעת מתי יכולה להתרחש טעות קטנה ואז הטיפול איננו ראוי וטוב, וכן לא ניתן לדעת מתי מגיעים לקוחות מהסוג של הלקוחות אשר יש להם טענה לגבי כל טיפול שמעניקים להם.

ביטוח מקצועי הוא ביטוח שאף מכסה מפני הוצאות משפט, משום שכאשר יש לאדם ביטוח מקצועי אזי אין הוא צריך להיות במסע של טרטורים אחרי בתי משפט שונים על מנת לבטל תביעות שהוגשו נגדו מצד מטופלים שונים.

כיסוי זה ניתן בדרך כלל רק אם המבוטח, שקיבל לידיו את כתב התביעה, מוודא מראש ובכתב עם חברת הביטוח שהיא נותנת אישור לכיסוי הביטוחי של הוצאות המשפט. הימנעות מתיאום מראש עלולה לגרור אחריה שלילת הזכות לכיסוי הביטוחי החשוב הזה.